6
Jul
2014

Verweesde software, hoe ga je daarmee om?

Vreemd. In het informatietijdperk draait geen informatiesysteem zonder software. En toch gaan we er soms slechter mee om dan met een oude fiets. Die doen we ook niet op slot en we letten niet op de bandenspanning. Tot het te laat is.

Bij software komt het steeds vaker voor, dat er jarenlang gebruik van wordt gemaakt, zonder een onderhoudscontract. Dan kan er om allerlei redenen een situatie ontstaan dat het informatiesysteem opeens niet meer werkt. In vergelijking met de oude fiets, kan in het informatiesysteem bijvoorbeeld de omgekeerde situatie ontstaan, namelijk dat de informatiebestanden overvol raken en het systeem stopt. Maar er zijn natuurlijk veel meer voorbeelden, zoals noodzakelijke vervanging van hardware of nieuwe of gewijzigde wet- en regelgeving.

Wij hebben regelmatig te maken met verouderde softwarepakketten en de vraag of wij de auteursrechthebbende partij kennen. Op die vraag kunnen wij niet altijd positief reageren. Eén van de veel voorkomende redenen is de handel in broncodes van computersoftware. Sommige broncodes hebben binnen enkele jaren wel vijf of meer eigenaren.

Gek genoeg gaat dat vaak helemaal niet over slechte software met gebrekkige functionaliteit en hoge storingsgevoeligheid. Eigenlijk is zelfs het tegendeel het geval. Software verweest juist als het geen aandacht vraagt.

Droevig genoeg verweest software soms ook letterlijk. Er zijn in dit land software­ontwikkelaars, die bij hun overlijden één of meer broncodes nalaten. Nabestaanden weten lang niet altijd hoe hier mee om te gaan. Dat is natuurlijk niet zo gek, want de handel in software is vooral een handel in rechten onder meer vanwege het auteursrecht.

Natuurlijk zullen er nu lezers zijn die denken; ach, ik werk bij een groot bedrijf en daar zal het wel goed geregeld zijn. Dan is het goed om te bedenken, dat ook in grote organisaties soms software wordt gebruikt van kleine partijen en zelfs van eenmansbedrijven. Zo kennen wij voorbeelden van de medische specialist, die voor zijn vakgenoten handige software maakt die in de grote ziekenhuispakketten niet zit. Of van software die in productiebedrijven de koppeling verzorgt tussen de productiefaciliteiten en de administratie.

Dit artikel is niet geschreven om de nachtrust van softwaregebruikers te verstoren. De eerste vraag die onrust kan voorkomen, is die naar het gevolg van het uitvallen van de software. Vallen er geen doden, draait de productie gewoon door en dreigt er geen reputatieschade, boetes of een faillissement?

Het goede antwoord op de tweede te stellen vraag geeft ook veel nachtrust. Ja, ik heb mijn rechtspositie met betrekking tot de gebruikte software goed geregeld. Ik heb niet alleen een gebruiksrecht op een verzameling nullen en enen. Ik weet wie de juridische eigenaar is en als de situatie daarom vraagt, heb ik sluitende afspraken over de mogelijkheden mijn schade te beperken.

De derde te stellen vraag is natuurlijk of de software die u gebruikt of nog gaat aanschaffen wel geregistreerd is bij een IT-notaris. Niet alleen zijn dan de rechten van alle belanghebbenden goed geregeld, de IT-notaris heeft veel ervaring en mogelijkheden met het rechercheren van natuurlijke personen of rechtspersonen.

De IT-jurist besteedt veel aandacht aan het bevorderen van rechtszekerheid inzake verweesde software. Wilt u meer weten, neem dan gerust contact met ons op.