26
Jan
2017

Wanneer is een IT-dienstverlener verantwoordelijk voor back-up?

Begin dit jaar sprak de rechter zich uit over een zaak, waarbij na een niet-volledige installatie van een software-update en het terugzetten van een back-up alle gegevens van een huisartsenpraktijk verloren zijn gegaan. De huisartsen stellen dat de IT-dienstverlener toerekenbaar tekort is geschoten en stellen hem aansprakelijk voor de schade. Hoe oordeelt de rechter?

De rechter stelt op basis van de tussen partijen gesloten overeenkomst vast, dat de IT-dienstverlener (niet de leverancier van de genoemde software) niet zonder meer de verplichting had om te controleren of de back-ups bruikbaar waren. De huisartsen hadden namelijk specifiek niet gekozen voor de optie “Internet Backup” in deze overeenkomst. Wel zijn er drie externe schijven geleverd voor het maken van back-ups. De rechter geeft o.m. aan, dat: “een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende ondernemer moet begrijpen dat aan voortdurende controle van dagelijkse back-ups meer kosten zijn verbonden dan die zijn begrepen in een maandelijkse prijs van € 219,- exclusief BTW.”

De rechter vindt dat wanneer de IT-dienstverlener aan de huisartsen een script voor het maken van back-ups ter beschikking had gesteld en via de logs kon zien of de dagelijkse opdracht tot het maken van de back-ups was gegeven, dat hij dan wel een zorgplicht had gehad om de huisartsen te waarschuwen bij onregelmatigheden. Volgens de rechter was er echter geen sprake van dergelijke onregelmatigheden.

In de zaak gaat het fout wanneer de IT-dienstverlener een update van een softwarepakket installeert en een back-up probeert terug te zetten. De leverancier van dit softwarepakket had in zijn aanbiedingsbrief geadviseerd om een back-up te maken voor het installeren van de update. De IT-dienstverlener stelt echter dat het geen verschil had gemaakt, omdat de back-up van de externe schijven toch niet bruikbaar waren. De rechter wil verder laten onderzoeken of dit verweer klopt.

Wordt vervolgd dus nog voor deze partijen, maar duidelijk is dat het goed is om heldere afspraken te maken over (controle op bruikbaarheid van) back-ups. Wilt u meer weten over dit onderwerp, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.