13
Oct
2015

Wanneer is er sprake van auteursrechtinbreuk?

In een recente uitspraak is maar weer eens gebleken, waarom het zinvol is om goede schriftelijke afspraken te maken ten aanzien van de auteursrechten. In deze zaak hadden partijen dat echter niet gedaan en er ontstaat dan ook weer een klassiek conflict over de eigendom van auteursrechten.

Het betreft in deze zaak een conflict tussen eiser: Chronos, een ontwikkelaar en producent van industriële verpakkingssystemen en gedaagden: ex-medewerkers van Chronos en oprichters van Votech. Chronos stelt dat de gedaagden inbreuk maken op zijn auteursrechten en onrechtmatig gebruik maakt van het klantenbestand van Chronos.

De rechter stelt echter vast, dat er geen concrete aanwijzingen zijn, dat Votech c.s. gebruik maakt van het klantenbestand van Chronos. Daarnaast stelt de rechter vast, dat er geen sprake is van inbreuk op auteursrechten op het programma, omdat de rechten niet bij Chronos lagen, maar bij een zelfstandige ontwikkelaar, die niet in dienst was bij Chronos. Daarnaast oordeelt de rechter dat de technische tekeningen niet geschikt zijn voor auteursrechtelijke bescherming en dat er dus ook geen sprake kan zijn van auteursrechtelijke bescherming. Alle vorderingen van Chronos worden dan ook afgewezen.

Wilt u dit soort dingen voorkomen, neem dan vrijblijvend contact met ons op.