14
Aug
2015

Wat betekent het faillissement van Imtech voor hun klanten?

Onlangs is het installatiebedrijf Imtech failliet verklaard. Imtech leverde diensten op het gebied van elektrotechniek, automatisering en werktuigbouw. Wat betekent het faillissement nu voor de klanten van Imtech?

Tijdens het schrijven van dit blogbericht zijn er volgens de pers nog allerlei onderhandelingen gaande ten aanzien van de verkoop van onderdelen van Imtech. Hierdoor zullen er verschillende banen behouden blijven. Imtech had alleen in Nederland al 4.500 werknemers en wereldwijd ongeveer 22.000 werknemers. Voor zover wij nu kunnen beoordelen zijn de werkmaatschappijen van Imtech op dit moment nog niet failliet, waardoor er in sommige divisies vooralsnog gewoon doorgewerkt kan worden.

De vraag is hoe het geregeld is met alle Industriële en Intellectuele Eigendomsrechten? Een bedrijf als Imtech heeft ongetwijfeld sinds zijn oprichting een groot aantal rechten opgebouwd, zoals octrooien, auteursrechten op software, rechten op werktuigbouwkundige objecten, domeinnamen, merkenrechten, etc. De vraag is of al deze rechten zijn ondergebracht in een afzonderlijke IE-holding, in de werkmaatschappijen of in de failliete rechtspersoon.

In dat laatste geval komen alle rechten in de boedel terecht en kan de curator beslissen wat hij met die rechten gaat doen. In dat geval kan de curator het in het belang van de boedel vinden om de rechten te verkopen aan de hoogst biedende partij. Dit kan bijvoorbeeld een concurrent van Imtech zijn. Wat gebeurt er dan met de klanten, die gebruik maakten van de diensten van Imtech? Dat is in dat geval geheel afhankelijk weer van de kopende partij. In eerste instantie zal een kopende partij er belang bij hebben om zoveel mogelijk klanten aan boord te houden, die de door Imtech aangeboden diensten afnemen. Het kan ook heel goed zijn, dat de kopende partij de contracten met de klanten overneemt uit de boedel en vervolgens zijn eigen diensten wil gaan aanbieden aan die klanten. Hoe kan de klant hier mee omgaan en wat is zijn rechtspositie?

Het is duidelijk, dat een faillissement van een bedrijf van dergelijke omvang niet alleen grote impact heeft op haar werknemers, maar tevens op haar klanten. Dit hoeft uiteraard niet alleen te gelden voor grote installatiebedrijven, ook voor klanten van kleine installatiebedrijven is het goed om stil te staan bij de continuïteitsaspecten van een dienstverlening, waar IE-rechten onderdeel van zijn. Daarnaast is het voor installatiebedrijven zelf goed om stil te staan hoe zij hun Industriële en Intellectuele Eigendomsrechten beleggen. Wilt u meer weten over dit onderwerp, neemt u dan contact met ons op.