26
Jun
2015

Wat doet een IT-makelaar?

De huizenmarkt kent de makelaar, die ondersteuning biedt bij aan- en verkoop van een huis. Er is behoefte aan deze dienstverlening, omdat niet iedereen verstand heeft van de huizenmarkt en alles wat daarmee te maken heeft. In de IT bestaat deze dienstverlening ook: de IT-makelaar. Dat is ook logisch, want tegenwoordig gaan ontwikkeling in de IT zo snel, dat het voor de gemiddelde in- of verkoper niet meer bij te houden is welke aspecten doorslaggevend voor zijn of haar project zouden moeten zijn.

De IT-makelaar verleent ondersteuning bij de aan- en verkoop van IT-producten en diensten. Bij de verkoop kan dit bijvoorbeeld gaan om ondersteuning bij ingewikkelde aanbestedingstrajecten of complex geformuleerde request for proposals. Bij de aankoop gebeurt uiteraard het omgekeerde. De IT-makelaar ondersteunt een inkopende partij bij de selectie en beoordeling van een aan te besteden IT-product of dienst. Een IT-makelaar kan tevens ondersteuning bieden bij het taxeren van software.

Wat zeer belangrijk is voor organisaties, die een IT-makelaar inschakelen, is te beoordelen of een IT-makelaar onafhankelijk is. Het is namelijk zeker mogelijk, dat een IT-makelaar in zijn of haar netwerk verschillende partijen heeft, die een mogelijk belang hebben bij de aanbesteding of invulling van de opdracht. Dit kan geen probleem zijn, zolang de IT-makelaar daar transparant in is richting de opdrachtgever.

Er zijn ook IT-makelaars in de markt, die alleen samenwerken met onafhankelijke partijen, zoals IT-notarissen, IT-accountants en IT-juristen en die verder geen actieve contacten onderhouden met IT-leveranciers en al helemaal geen provisieafspraken hebben met dergelijke partijen.

Hierbij een aantal aandachtspunten bij de inzet van een IT-makelaar:

  • Transparantie netwerk en contacten IT-makelaar;
  • Van te voren heldere afspraken over scope en verantwoordelijkheden;
  • Borging (van kwaliteit) van IT-producten en diensten.

De IT-jurist bv werkt samen met onafhankelijke IT-makelaars. Heeft u behoefte aan dergelijke ondersteuning of wilt u meer weten over dit onderwerp, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.