23
Jul
2015

Wat is Smart Industry en hoe ga je er mee om?

Met Smart Industry wordt bedoeld, het verbeteren en optimaliseren van de maakindustrie (productie) door toepassing van IT. Deze ontwikkeling is al geruime tijd gaande en is terug te vinden in verschillende sectoren, zoals fabrieken, laboratoria, etc.

Om dit proces maximaal te laten renderen is het van belang om bij een aantal punten stil te staan, die spelen bij de toepassing van software in de industrie. Hieronder een checklist voor organisaties, die met Smart Industry te maken hebben, onderverdeeld in technisch, juridisch en bedrijfseconomisch:

Technisch

 • Er zijn diverse standaarden en best practices voor het ontwikkelen van software. Om de kwaliteit van software te bewaken, wordt geadviseerd om eenduidig beleid te maken waaraan de softwareontwikkelaars zich dienen te houden. Hoe is dit geregeld bij uw organisatie?
 • Software wordt bedacht in het hoofd van een ontwikkelaar. Daarom is een enkele broncode vaak niet voldoende voor een andere ontwikkelaar om verder mee te werken. Het ontwikkelproces moet, om overdraagbaar te zijn, goed worden gedocumenteerd. In hoeverre documenteren uw ontwikkelaars hun werkzaamheden? In welke mate bijvoorbeeld, kunnen uw software-activiteiten worden overgenomen door een andere partijen?
 • De ontwikkelingen op het gebied van softwareontwikkeling gaan snel. Er komen geregeld nieuwe programmeertalen, ontwikkelomgevingen en architectuurmodellen bij. In hoeverre maakt uw organisatie gebruik van de nieuwste middelen?

Juridisch

 • Als u software ontwikkelt, ontstaat spontaan intellectueel eigendom: het auteursrecht. Dit auteursrecht vormt de basis voor handelingen als het kopiëren, aan derden verstrekken en aanpassen van de software. Hoe legt u uw intellectueel eigendom vast in uw bedrijf?
 • Het is niet standaard zo dat u de eigenaar wordt van de auteursrechten op de software die uw ontwikkelaars schrijven. In veel gevallen moet met hen de overdracht geregeld worden door middel van schriftelijke afspraken. Hoe is er met werknemers,  opdrachtnemers en andere tijdelijke medewerkers afgesproken dat zij de rechten op wat zij voor u of uw klanten ontwikkelen aan u als werkgever/opdrachtgever overdragen?
 • Veel ontwikkelaars gebruiken (open source) softwarecomponenten van derden in wat zij vervaardigen. Daarvan wordt uw organisatie geen eigenaar, maar gebruiker. U krijgt een gebruiksrecht onder bepaalde licentievoorwaarden. Die voorwaarden kunnen vergaand zijn, en zelfs uw eigendom aantasten. In hoeverre gebruikt uw organisatie (open source) componenten van derden en aan welke licentievoorwaarden bent u gebonden?
 • Wanneer maatwerksoftware voor de klant wordt ontwikkeld, wordt nog wel eens afgesproken dat de auteursrechten op de software aan de klant worden overgedragen. Vaak zitten er in maatwerksoftware ook componenten die u voor meerdere projecten (her)gebruikt. Formeel kunt u door de overdracht van het intellectueel eigendom de software dan niet gebruiken voor andere projecten zonder toestemming van de klant. In hoeverre doet u dat wel?
 • Het ontwikkelen en leveren van software voor uw klanten heeft consequenties voor u als leverancier op het gebied van informatieplichten, aansprakelijkheid en eigendom. In hoeverre maakt u, bijvoorbeeld in algemene voorwaarden, met uw klant afspraken die specifiek zijn afgestemd op de software-werkzaamheden die u voor die klant verricht?

Bedrijfseconomisch

 • De ontwikkeling van software en het exploiteren daarvan zijn voor veel bedrijven lucratieve activiteiten. In hoeverre is dat voor uw organisatie het geval als er gekeken wordt naar de softwareafdeling?
 • Veel organisaties die softwareontwikkeling (nog) niet als kernactiviteit hebben, hebben er geen zicht op hoe groot het aandeel van deze activiteit in het bedrijf is. Hoeveel Fte’s omvat uw ontwikkelafdeling? Hoe groot zijn de investeringen die u jaarlijks doet in de ontwikkeling van software? Zijn deze zaken groeiende?
 • Bedrijven waarvan het verdienmodel is gericht op het verkopen van producten, houden niet altijd goed in de gaten wat de wensen van de klant zijn ten aanzien van de software in die producten. Hoe vaak maakt u mee dat het ontwikkelen van bepaalde functionaliteit op verzoek van uw klant u meer kost dan u van te voren had ingeschat?
 • Voor organisaties die software ontwikkelen zijn er diverse mogelijkheden op het gebied van belastingkortingen en subsidies. In hoeverre maakt u daar gebruik van?

Heeft u te maken met Smart Industry en heeft u vragen op dit gebied, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op of met onze partner Software Borg, die onlangs Smart Industry Ambassadeur is geworden.