17
Aug
2015

Wat kun je als auteursrechthebbende softwaremaker vorderen van een inbreukmakende partij?

Onlangs heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zich uitgesproken in een casus, waarbij een softwaremaker heeft opgetreden tegen een partij, die inbreuk maakt op zijn auteursrechten.

De eisende partij in deze zaak is Akzo Nobel, die als producent van verf, tevens bepaalde verfmengsoftware heeft ontwikkeld. Met deze software, genaamd “Mix2Win”, kan verf in de gewenste kleurstelling worden gemengd. De wederpartij van Akzo Nobel is Kirs. Kirs is een onderneming die zich bezig houdt met het reviseren, repareren en onderhouden van verfmachines, waaronder machines waarop de software van Akzo Nobel is of kan worden geïnstalleerd. Akzo Nobel meent dat Kirs inbreuk maakt op zijn rechten, door zonder toestemming de verfmengsoftware te kopiëren en te installeren op deze verfmachines en de machines vervolgens te leveren aan klanten.

In eerste instantie had de voorzieningenrechter al uitgesproken, dat Kirs onmiddellijk elke inbreuk op de auteursrechten van Akzo Nobel moest staken in elke lidstaat van de EER. Tevens diende Kirs te rectificeren, door middel van een tekst op diens website, dat er inbreuk was gemaakt op auteursrechten. Tevens had de voorzieningenrechter reeds bepaald, dat de door deurwaarders in beslag genomen stukken moesten worden afgegeven aan Akzo Nobel.

De voorzieningenrechter heeft echter een aantal (neven)vorderingen afgewezen, waarop Akzo Nobel in hoger beroep gaat. In hoger beroep bepaalt het gerechtshof ten aanzien van deze (neven)vordering het volgende:

  • Het hof wijst alsnog de vordering van verwijdering van de verfmengsoftware van computers/systemen van Kirs toe, omdat zij oordeelt dat deze vordering nauw verwant is aan de hoofdvordering, nu deze is bedoeld om te bewerkstelligen dat verdere inbreuken op het auteursrecht van Akzo Nobel uitblijven;
  • Het hof wijst alsnog de vordering tot recall van alle software toe bij klanten van Kirs, omdat zij vindt dat er sprake is van onrechtmatig gebruik van de software van de klanten (die hebben immers het gebruik van de software verkregen van een partij die daar niet toe gerechtigd is);
  • Het hof bepaalt tevens dat er sprake is van spoedeisend belang en wijst de vordering van het sturen van een brief naar klanten door Kirs alsnog toe.
  • Ten slotte stelt het hof vast dat de gevorderde dwangsommen in overeenstemming zijn met de aard van de onrechtmatige gedragingen. De dwangsommen worden wel gemaximeerd tot een bedrag van € 200.000.

Het is dus heel goed mogelijk om als auteursrechthebbende op te treden tegen een partij die inbreuk maakt op jouw auteursrechten. Ook kan dit nog voordat je een hele rechtsprocedure opstart door in eerste instantie een brief te sturen naar de inbreukmakende partij met aantal vorderingen. Wij kunnen u helpen bij het formuleren van specifieke vorderingen, zodat het wellicht niet nodig is om een procedure te starten met alle kosten die daarbij horen.