Notice and takedown

Een notice and takedown-procedure kan of moet door informatietussenpersonen als hostingproviders, internet service providers, forumbeheerders en tweedehands-verkoopsites worden gehanteerd. Dit om onrechtmatige informatie, die via hun platform beschikbaar wordt gemaakt, op verzoek van rechthebbenden te verwijderen. De informatietussenpersoon dient deze procedure zelf in te regelen. Wanneer een informatietussenpersoon geen gehoor geeft aan een gegrond verzoek tot verwijdering van onrechtmatige informatie, handelt de informatiepersoon zelf ook onrechtmatig. Onder omstandigheden kan de informatietussenpersoon ook verplicht zijn tot de afgifte van de NAW-gegevens van de partij die onrechtmatig handelt aan de rechthebbende.