Octrooirecht

Het octrooirecht is het alleenrecht om een uitvinding of werkwijze toe te passen. Het octrooi (ook wel patent) wordt verkregen na het doorlopen van een aanvraagproceduren. Het octrooi wordt alleen verleend, als het gaat om een nieuwe, niet voor de hand liggende uitvinding die industrieel toepasbaar is. Het octrooi wordt verleend voor één of meer landen en duurt maximaal 20 jaar.