Open source

Open source software is software waarvan de broncode door de maker niet voor hem zelf wordt gehouden, maar ook aan derden ter beschikking wordt gesteld. Open source software is populair bij veel ontwikkelaars. Open source kent vele voordelen, maar betekent geen vrijheid en blijheid. De maker van open source is auteursrechthebbende, en verstrekt de broncode slechts onder licentie. Aan die licentie kunnen allerlei voorwaarden verbonden zijn, zoals verplichtingen tot aanpassing of zelfs openbaarmaking van de broncode van de software die met open source werkt.