Open Source Software

Open source software is software waarvan de broncode door de maker niet voor hem zelf wordt gehouden, maar ook aan derden ter beschikking wordt gesteld. Open source software is populair bij veel ontwikkelaars. Open source kent vele voordelen, voornamelijk doordat het programmeerwerk uit handen neemt en mogelijk door een grote community is ontwikkeld.

Het gebruik van de meeste open source componenten houdt echter geen ‘vrijheid, blijheid’ in. Om open source open te houden, verbinden ontwikkelaars voorwaarden aan het gebruik ervan. Dat kunnen verplichtingen zijn als het verwerken van een copyright notice in de software of de handleiding, maar ook verplichtingen die voorschrijven dat de broncode van software waar open source in is verwerkt, ook openbaar moet worden gemaakt.

Hoewel het gebruik van open source populair is, kan dat leiden tot vergaande verplichtingen. Op de nakoming van de verplichtingen wordt niet altijd toegezien, terwijl de makers van open source componenten wel met een claim kunnen komen.

Welke verplichtingen vloeien voort uit open source licenties? Wat is de juridische betekenis van het verschil tussen statisch en dynamisch linken? Blijf ik eigenaar van wat ik ontwikkel als ik open source gebruik? De IT-jurist voert met regelmaat open source compliancy audits uit voor softwaremakers en helpt u bij het beantwoorden van deze vragen.