Pandrecht op software

Software is vatbaar voor verpanding. Dan is het wel noodzakelijk dat het onderpand deugdelijk is omschreven in de pandovereenkomst. Bij software moet bijvoorbeeld expliciet worden gemeld dat het pandrecht niet alleen rust op een exemplaar, maar ook op het auteursrecht. Ook moet de software in kwestie duidelijk vast staan. De beschrijving “alle software” bijvoorbeeld is te vaag, het is dan beter om een lijst met de namen van de betreffende computerprogramma’s op te stellen.

Lees meer over dit onderwerp in onze blog over pandrecht op software.