Privacy / open source compliancy audits

Compliant zijn, het voldoen aan regelgeving en contractuele afspraken, is een belangrijke maatregel voor het beperken van (reputatie)schade. De IT-jurist verleent specialistische diensten op dit terrein. Alle audits worden bezegeld met een adviesrapportage en bij volledige compliancy met een verklaring.

Wanneer u persoonsgegevens verwerkt, bent u gebonden aan allerlei regelgeving. Die regelgeving is veelal technologie-onafhankelijk geformuleerd en eist in bepaalde gevallen dat u een afweging maakt. De IT-jurist helpt u bij het hoofd bieden aan niet concrete voorschriften. Graag helpen we u op weg met het benutten van technologische kansen, met inachtneming van de geldende eisen.

Wij bieden daarnaast compliancy audits aan op het gebied van open source. Wanneer u open source toepast bij de ontwikkeling van software, kunt u te maken krijgen met een oerwoud aan verplichtingen met betrekking tot uw software. De IT-jurist brengt deze verplichtingen in kaart aan de hand van de open source licenties die van toepassing zijn, en controleert vervolgens of u aan die verplichtingen voldoet.