Privacyrecht

De informatietechnologie heeft enorme mogelijkheden gebracht voor de verwerking van gegevens. Maar wat als die gegevens persoonsgegevens zijn? Dan is de verwerking verbonden aan vele voorwaarden. Denk aan het verwerken op een legale grondslag en aan informatie-, zorg- en beveiligingsplichten. Op de naleving van die voorwaarden wordt toegezien door het College Bescherming Persoonsgegevens.

De privacyregelgeving, zeker met de Europese privacyverordening op komst, stelt steeds zwaardere eisen aan uw organisatie. Die dient steeds meer privacy-minded te worden. Denk aan de verplichting tot het gebruik van Privacy Impact Assesments en Privacy Enhancing Technologies. Hoewel de uiteindelijke versie van de privacyverordening nog niet is vastgesteld, moeten organisaties zich nu al voorbereiden op het implementeren daarvan. De bevoegdheden tot handhaving door het CBP worden immers flink uitgebreid.

De IT-jurist helpt u graag bij het voldoen aan de privacyregelgeving. Het gaat onder meer om de volgende vragen: mag ik big data technieken toepassen op mijn databases? Mag ik de persoonsgegevens die ik beheer, onder brengen bij een buitenlandse hostingfaciliteit? Is een bewerkersovereenkomst met mijn cloudleverancier noodzakelijk? Voldoe ik aan de beveiligingseisen die worden voorgeschreven door wetgeving? De IT-jurist geeft u op dit punt concreet advies.

Lees ook deze blogs op het gebied van privacyrecht:

Big Data en privacy

Bestandsbegrip toch niet relevant voor digitale verwerking

Wet Bescherming Persoonsgegevens, een introductie