Privacyrecht

Privacyregelgeving vloeit voort uit het grondrecht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De belangrijkste regelgeving hieromtrent komt uit Europa, denk aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Verder is van belang het portretrecht, dat is neergelegd in de auteurswet. De wetgeving regelt hoe er om moet worden gegaan met die gegevens, waaruit de identiteit van een individu kan worden afgeleid.