SaaS en Cloud

Outsourcen van IT heeft een hoge vlucht genomen. Het gebruiksgemak en de lage kosten hebben SaaS en andere XaaS-varianten populair gemaakt. Voor leverancier en hun afnemers spelen echter diverse juridische aandachtsterreinen. Als cloudleverancier sluit u niet alleen contracten met uw klanten, maar ook met toeleveranciers zoals hostingpartijen en softwareontwikkelaars. Als cloudafnemer kunt u wel uw IT uitbesteden, maar niet uw verantwoordelijkheid. Dit betekent bijvoorbeeld, dat u aan regelgeving gebonden blijft.

De IT-jurist adviseert u – onafhankelijk - op het terrein van cloudcontracten. Verder is De IT-jurist gespecialiseerd in continuïteitsregelingen voor cloudoplossingen. Wij adviseren u graag over het veiligstellen van het onafgebroken gebruik van de cloudoplossing, in het onverhoopte geval dat uw leverancier failliet gaat. Ook geven we u graag advies over de mogelijkheden rond het verwerken van persoonsgegevens in de cloud.

Vragen als: kan ik mijn klanten afsluiten als zij niet betalen of failliet zijn?, hoe ga ik om met bewijsbeslag in de cloud?, ben ik als cloudprovider verplicht om een kopie van klantdata aan te leveren op diens verzoek?, wie is er eigenlijk eigenaar van die data? en: aan welke eisen dient een continuïteitsregeling te voldoen? beantwoorden wij graag.