SaaS-escrow

SaaS-escrow is de aanduiding voor een continuïteitsregeling voor ASP- en SaaS-oplossingen. Hiervoor is broncode-escrow alleen niet voldoende omdat de software en de daarmee verwerkte data niet draaien op de eigen hardware van de gebruiker, maar op servers op het internet. Bij SaaS-escrow wordt allereerst in kaart gebracht welke componenten van het informatiesysteem veilig moeten worden gesteld om de continuïteit van de SaaS-gebruiker te regelen, ook als bij zijn leverancier zich een calamiteit voordoet. Naast de software gaat het dan ook om het online houden van de hardware en de data.

 

Vervolgens wordt bekeken hoe die componenten van de SaaS-oplossing worden geleverd en ten slotte met welke technische én juridische maatregelen de continuïteit daarvan kan worden verzekerd. Als een hostingprovider essentiële diensten levert, moet ervoor worden gezorgd dat hij dat blijft doen, bijvoorbeeld door het treffen van een doorbetalingsregeling. De software kan SaaS-escrow blijft dus altijd maatwerk.