Samenwerking met IT-notarissen

Van oudsher is de notaris dé persoon voor rechtszekerheid. De IT-jurist werkt samen met de notaris die deze rechtszekerheid ook in de informatiemaatschappij willen bieden: de IT-notaris. De IT-notaris heeft een standplaats die niet failliet kan gaan en maakt akten die dwingende rechtskracht hebben. Door de samenwerking wordt op tal van fronten de gewenste zekerheid gegeven aan IT-leveranciers en hun afnemers.

De IT-jurist werkt met de IT-notaris samen op het gebied van overdracht en verpanding van intellectueel eigendom (Software, werkwijzen, know-how en domeinnamen), continuïteitsregelingen en broncode-deponering, elektronisch ondertekenen en contracteren en het vastleggen en behouden van digitaal bewijs. Dankzij de samenwerking heeft De IT-jurist diverse “filialen” verspreid over het hele land.