Securityrecht

Informatiebeveiliging is een hot topic, en zal dat ook blijven. Informatiebeveiliging ziet niet alleen op het tegenhouden van ongeautoriseerde toegang tot uw gegevens (exclusiviteit), maar ook op de correctheid daarvan (integriteit) en voortdurende beschikbaarheid (continuïteit).

Hoewel de uitwerking van securityvoorwaarden is uitgewerkt in standaarden en normenkaders, heeft ook de wetgever diverse beveiligingsmaatregelen uitgevaardigd. Denk aan de beveiligingsplicht die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de diverse bewaar- en archiefplichten zoals de Fiscale bewaarplicht. Bekend is ook de strafbaarstelling van hacken (computervredebreuk).

Welke wettelijke verantwoordelijkheden en contractuele aansprakelijkheden heb ik op het gebied van informatiebeveiliging? Welke technische maatregelen voldoen aan de in wetgeving genoemde “stand van de techniek”? Hoe zorg ik voor een technisch en juridisch goede continuïteitsregeling voor de informatiesystemen die ik gebruik? De IT-jurist vindt samen met u het antwoord.