Softwarerecht

Software wordt steeds essentiëler voor organisaties. Software is niet alleen meer een hulpmiddel voor procesondersteuning: het is een essentieel onderdeel van het kunnen uitvoeren van bedrijfsprocessen. Voor zowel de softwareontwikkelaar (zijn product) en de softwaregebruiker (zijn digitale gereedschap) is software dus waardevol.

De belangrijkste regels over de bescherming van software en het vermarkten daarvan, zijn neergelegd in de Auteurswet. Het auteursrecht dat op software rust, is het meest voorname recht voor de softwareontwikkelaar. Dit recht ontstaat automatisch, en komt toe aan de maker. Welk deel van de software uiteindelijk toekomt aan de maker kan onduidelijk zijn door het gebruik van externe ontwikkelaars (ZZP-ers) of modules van externe partijen (hulpsoftware of open source). Het auteursrecht stelt de maker in staat om de software te gelde te maken. Niet alleen door exploitatie door middel van licentieverlening of verhuur (SaaS), maar ook door verpanding of verkoop.

De softwaregebruiker is gebaat bij de continuïteit van de software. Niet alleen ten aanzien van het gebruik, maar ook ten aanzien van onderhoud en doorontwikkeling. Hij wil daarnaast dat de software voldoet aan zijn verwachtingen (conformiteit) en aanwijzingen kunnen geven.

Welke afspraken moet ik maken bij agile-softwareontwikkeling? Op welke manier kan het auteursrecht op software zo goed mogelijk worden vastgelegd? Hoe vestig ik op de juiste wijze een pandrecht op software? Hoe los ik een geschil met mijn softwareleverancier op? Aan welke eisen moet een continuïteitsregeling juridisch én technisch gezien voldoen? De IT-jurist helpt u graag verder.