Stichting IT-notaris

De IT-jurist B.V. werkt voor en samen met Stichting IT-notaris en de individuele IT-notarissen. Stichting IT-notaris is het specialisatieorgaan van alle IT-notarissen in Nederland. Doelstelling van deze Stichting is het bevorderen van rechtszekerheid in de informatiemaatschappij. De IT-jurist B.V. ondersteunt niet alleen het bestuur van de Stichting, maar ook verschillende werkgroepen, die hieronder vallen, bijvoorbeeld de werkgroep modellen en innovatie. Daarnaast werkt De IT-jurist B.V. voor individuele IT-notarissen, door hen te ondersteunen bij cliëntvragen op het gebied van IT-recht, Intellectueel Eigendom en Informatiebeveiliging. Voor meer informatie, zie www.it-notaris.nl.