Used-soft arrest

Usedsoft is een bedrijf dat softwarelicenties opkoopt bij partijen die de software niet meer willen gebruiken, en vervolgens opnieuw aan de man brengt. De vraag of deze handelswijze ook is toegestaan als de licentiegever in zijn licentievoorwaarden doorverkoop heeft verboden, stond in dit arrest centraal. Het Europese Hof van Justitie beantwoord de vraag met ja. Het arrest verstevigt de positie van de softwaregebruiker, als deze een licentie heeft verkregen voor onbepaalde tijd.