Vastleggen intellectueel eigendom

Intellectueel eigendomsrechten zijn niet tastbaar, maar kunnen wel de kroonjuwelen van uw organisatie vormen. De rechten zijn immers de basis voor verveelvoudiging en exploitatie van uw producten. U wilt daarom uw eigenaarschap zo goed mogelijk vastleggen. De intellectuele eigendomsrechten zijn immers ook het basisgereedschap om het gebruik van uw producten door anderen, zoals concurrenten, tegen te gaan.

Met name bij een intellectueel eigendomsrecht dat automatisch ontstaat door de totstandkoming van een werk, kan het onduidelijk zijn wie houder is van dat recht. Het gaat dan met name om het auteursrecht, databankenrecht en chipsrecht. Die onduidelijkheid kan worden weggenomen door het treffen van diverse maatregelen, zoals het goed documenteren van het ontwikkelingstraject en het maken van afspraken met toeleveranciers.

De IT-jurist heeft een procedure ontworpen waarbij uw intellectuele eigendomsrechten zo goed mogelijk worden vastgelegd. Hierbij wordt allereerst een onderzoek gedaan naar de totstandkoming van de rechten en eventuele overdrachten of verpanding. Verder krijgt u advies over de plaatsing van de IE-rechten, bijvoorbeeld in een aparte IE-holding waar niet dezelfde risico’s worden gelopen als de werkmaatschappij. Wanneer uw rechten zijn vastgesteld, worden zij met een depot van het werk vastgelegd bij een IT-notaris.