Verwerken/verwerking persoonsgegevens

Verwerken betreft iedere handeling met betrekking tot persoonsgegevens. Het kan gaan om o.a. opslaan, verveelvoudigen, verspreiden, doorzoeken, vergelijken, correleren en het wissen. Op basis van de privacyregelgeving, zijn aan het verwerken van persoonsgegevens strenge voorwaarden verbonden. Zo mag de verwerking alleen plaatsvinden op basis van een rechtmatige grondslag en is er een beveiligingsplicht.