Bewaarplicht

Een organisatie kan gebonden zijn aan diverse bewaarplichten. Deze eisen niet alleen dat gegevens worden opgeslagen gedurende een x aantal jaren, maar gedurende die periode ook kunnen worden uitgelezen. Het bekendste voorbeeld is de Fiscale bewaarplicht. Op grond van de Algemene wet inzake rijksbelastingen moet een organisatie de gegevens in de administratie gedurende ten minste 7 jaar na het vastleggen daarvan bewaren. Dit betekent dat de continuïteit van software die wordt gebruikt voor de administratie, zeker moet zijn.