Big Data

Big Data is de naam voor gegevensverzamelingen die zo groot zijn dat ze niet meer met klassieke databasetechnieken kunnen worden onderhouden. Kenmerk van Big Data is voorts, dat gegevens worden verzameld zonder dat van te voren vast is gesteld wat daarmee kan worden gedaan. Dit heeft vooral consequenties voor het gebruik van Big Data-technieken met betrekking tot verzamelingen van persoonsgegevens. Die mogen alleen worden verwerkt, als het doel van de verwerking van te voren is vastgesteld. Anonimisering van persoonsgegevens tackelt dit probleem niet in alle gevallen.