Broncode-escrow

Broncode-escrow (ook wel software escrow) is een dienst waarbij de continuïteit van het gebruik en het onderhoud van bedrijfskritische software door een licentienemer, onafhankelijk wordt gemaakt van het voortbestaan van de softwareleverancier. Een calamiteit bij of vanwege de softwareleverancier (faillissement, niet nakomen contractsverplichtingen of stoppen met onderhoud) zorgt er niet voor dat de licentienemer op zoek moet naar andere software en voor het gebruik van zijn software niet afhankelijk is van de medewerking van bijvoorbeeld een curator.

Voor een goede broncode-escrowregeling is enerzijds, vanwege het Nebula-arrest, nodig dat de gebruiksrechten op de software veilig worden gesteld. Anderzijds is nodig dat de broncode die wordt gedeponeerd, wordt gecontroleerd op volledigheid, werkzaamheid en overdraagbaarheid en dat het depot met regelmaat wordt ververst om de actualiteit te garanderen.