Gebruiksrecht

Het recht om gebruik te maken van een werk van intellectuele eigendom (octrooi, software, merknaam) dat de licentienemer krijgt van de licentiegever (ook wel licentie). De licentienemer wordt geen eigenaar en aan het gebruiksrecht kunnen allerlei voorwaarden verbonden zijn in een licentieovereenkomst. Voor de softwarelicentienemer is het zo dat het gebruiksrecht een aantal minimumrechten omvat, die zijn neergelegd in de auteurswet.