Hosting & co-locatie

Hostingproviders en co-locatieproviders richten zich op opslaan en beschikbaar houden van applicaties en data. U concentreert zich het liefst op het bieden van goede dienstverlening richting uw klanten, door bijvoorbeeld implementatie van nieuwe technieken, het behalen van certificaten en zo efficiënt mogelijk koelen van uw racks en servers. Toch kunt u als hostingprovider te maken krijgen met juridische vraagstukken.

Die vraagstukken kunnen ontstaan bij u zelf of vanuit de relatie met uw klanten, maar ook door handelen van derden. U zult bijvoorbeeld een regeling moeten hebben voor het geval waarin een rechthebbende verwijdering eist van informatie die zich op uw platform bevindt. Ook wilt u dat uw juridisch instrumentarium (contracten, algemene voorwaarden en SLA’s) op orde is.

Wat moet een hostingprovider met een (gerechtelijk) bevel waarin verstrekking of verwijdering van gegevens wordt gevorderd? Is de privacyregelgeving van toepassing op de activiteiten van een hostingprovider? Hoe ziet een deugdelijke notice and takedown procedure er uit en hoe maak ik daar als benadeelde gebruik van? Hoe kan een hostingprovider continuïteit van zijn dienstverlening bieden aan zijn klanten? Welke beveiligingsverplichtingen zijn er? Graag staan wij u te woord wanneer u dergelijke vragen heeft en helpen wij u bij het succesvol voeren van uw onderneming.