Hosting / co-locatieprovider

Een hostingprovider kan te maken krijgen met ingewikkelde rechtsvragen. Bent u aansprakelijk voor hetgeen klanten via uw apparatuur en infrastructuur openbaar maken? Hoe moet ik omgaan met een verzoek om informatie te verwijderen? Hoe richt ik een goede notice and takedown procedure in? Wat mag ik doen als een klant niet betaalt? Hoe moet ik reageren op de eisen van een curator van een failliete klant?  

De IT-jurist helpt u graag bij het beantwoorden van die vragen. De IT-jurist heeft diepgaande expertise in het hostingrecht. We begeleiden hosting- en co-locatieproviders zo, dat zij zich snel weer kunnen richten op hun kerntaken. Ook verlenen wij diensten op het gebied van escrow- en continuïteitsregelingen en kunnen wij helpen met het opstellen van uw contractenset en service level agreement (SLA).

Lees ook deze blogs, die interessant zijn voor de hostingprovider:

De continuïteit van de cloudoplossing

Wetsvoorstel versterking positie curator, de betekenis voor hostingproviders

Beveiligen van ICT en aansprakelijkheid