Inbreuk

Een inbreuk wordt altijd gepleegd op een recht, bijvoorbeeld een auteursrecht, octrooirecht of een privacyrecht. De inbreuk houdt in dat door de inbreukmakende partij handelingen zonder toestemming van de rechthebbende worden verricht (bijvoorbeeld het verspreiden van een foto of het verwerken van persoonsgegevens), terwijl die toestemming wel is vereist.