Intellectuele eigendomsrecht

Intellectueel Eigendom (IE) is de verzamelnaam voor de verschillende rechten die aan mensen worden toegekend wanneer zij een uitvinding doen of uitvoering geven aan een idee. Voorbeelden zijn het octrooirecht, het auteursrecht, en het merkenrecht. Het belangrijkste kenmerk van deze rechten is dat zij de vrijheid om werk van anderen (voor eigen profijt) te gebruiken beperken. De inhoud van de rechten is bepaald in verschillende wettelijke regimes. Vaak krijgt degene die de creërende handeling verricht een exclusief recht op het exploiteren van zijn werk. Dit recht stelt hem in staat om gedurende een bepaalde periode de eventueel gedane investeringen terug te verdienen en inkomsten te genereren. Hoewel in een aantal gevallen het recht automatisch wordt verkregen is het ook mogelijk dat de exclusieve exploitatie pas plaats mag vinden wanneer een aanvraagprocedure is doorlopen. In dat laatste geval bepaalt een daartoe bevoegde instantie of het exclusieve recht wordt toegekend.