Knowhow

Knowhow is kennis die waardevol is, omdat dit ‘weten hoe’ een verbetering  concurrentiepositie oplevert. De waarde van knowhow bestaat in het exclusief kunnen houden van waardevolle informatie. Knowhow wordt niet door het intellectuele eigendomsrecht beschermd. Wanneer men knowhow wil verstrekken aan een derde zonder dat deze daarmee onbeperkt aan de haal kan gaan, zullen afspraken moeten worden gemaakt over het gebruik van de knowhow en geheimhouding.