Licentieovereenkomst

Een licentie betekent zoveel als ‘toestemming’ van een rechthebbende/eigenaar (de licentiegever). Die licentie wordt vaak verleend op een werk van intellectueel eigendom, zoals software of een geoctrooieerde werkwijze. Door de toestemming verkrijgt de licentienemer een gebruiksrecht. Dit gebruiksrecht kan in allerlei vormen worden verstrekt (gebruikslicentie, exploitatielicentie) en er kunnen allerlei voorwaarden aan worden verbonden (aantal exemplaren dat tegelijkertijd mag worden gebruikt, de regio’s waarin het werk mag worden geëxploiteerd). De licentieverlening en de voorwaarden waaronder die plaatsvindt, worden vastgelegd in een licentieovereenkomst.