Nebula-arrest

In het Nebula-arrest, in 2006 gewezen door de Hoge Raad, is bepaald dat een faillissementscurator alle lopende overeenkomsten met de boedel mag opzeggen. Dit geldt in beginsel ook voor softwarelicentie-, hosting- en SaaS-overeenkomsten. Verder kan de curator broncode-escrowovereenkomsten die op een broncodelicentie zijn gebaseerd, in beginsel opzeggen. Het Nebula-arrest brengt de rechtspositie van de afnemer van informatietechnologie dus aan het wankelen. Dit betekent dat een faillissement van een IT-leverancier ernstige gevolgen kan hebben voor de continuïteit van zijn afnemers.