Outsourcing

Outsourcing is het uitbesteden van de uitvoering van bedrijfsprocessen aan een ander. De uitbesteding van IT heeft door cloud-toepassingen een hoge vlucht genomen. De uitbesteding van de verantwoordelijkheid van een IT-afnemer op terreinen als databeschikbaarheid, beveiliging en bedrijfscontinuïteit kunnen echter niet worden uitbesteed. Daarom dienen IT-dienstverleners en hun klanten terug te kunnen vallen op goede contractuele afspraken.