Persoonsgegevens

Ieder gegeven waaruit de identiteit van een individu kan worden afgeleid. Voorbeelden zijn NAW-gegevens, e-mailadressen en foto’s.