Privacywetgeving

De privacywetgeving, waarin de bescherming van persoonsgegevens is geregeld, is hoofdzakelijk afkomstig uit Europa. Belangrijkste wet is de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze wetgeving regelt de grondslagen persoonsgegevens mogen worden verwerkt (o.a. toestemming, ter uitvoering van een overeenkomst), de eisen die aan het verwerkingsproces moeten worden gesteld (o.a. beveiliging, informatievoorziening) en de rechten van de ‘eigenaar’ van de persoonsgegevens (o.a. inzage- en correctierecht).