Reseller

De reseller is de partij die goederen, vervaardigd door een ander, verkoopt aan de markt. Een reseller kan onroerende zaken verkopen, zoals hardware. In dat geval schaft de reseller de goederen eerst zelf aan, en verkoopt ze daarna door. Een reseller van software (geen zaak) daarentegen, verkoopt exemplaren van de software op basis van de exploitatielicentie die hij heeft gekregen van de auteursrechthebbende.